PRYNWCH EICH AELODAETH A THOCYNNAU TYMOR/BUY YOUR MEMBERSHIP AND SEASON TICKET

PRYNWCH EICH AELODAETH A THOCYNNAU TYMOR/BUY YOUR MEMBERSHIP AND SEASON TICKET

By Dafydd Hughes
24 June
Share via
FacebookTwitter
https://www.bangor1876.com/new

Mae'r tymor newydd mewn cynghrair newydd ar fin dechrau/The new season in a new league is about to commence


Gyda’r tymor ar fin dechrau, mae’r Clwb yn cynnig y cyfle i chwi ymaelodi am y tro cyntaf, ail ymaelodi, prynu tocyn tymor, a chyfrannu tuag at y Clwb. Fe fydd rhai ohonoch wedi derbyn e-bost yn gofyn i chwi ail-ymaelodi os ‘roeddech yn aelod tymor diwethaf, diolch i’r rhai sydd eisoes wedi ymateb. Trwy glicio ar “AELODAETH” neu “CYFRANNU” ar ben y dudalen, uwchben yr erthygl hon, byddwch yn mynd yn syth at dudalen newydd fydd yn cynnig nifer o ddewisiadau gan gynnwys Aelodaeth o’r Newydd (gyda chyfranddaliad I’r rhai dros 16) a Thocynnau Tymor. Maent wedi eu prisio ar wahan ar gyfer oedolion a’r rhai o dan 16 oed neu dros 65 oed. Peidiwch ag oedi!


With the start of the season upon us once more, the Club is offering you the chance to become a member for the first time (including a share), renewing your membership, and making a contribution to the Club. Some of you will have already received an e-mail asking you to renew your membership if you were a member last season, thanks to those of you who have already responded. By clicking on “MEMBERSHIP” or “DONATE” at the top of the page above this article you will be directed to a new page offering a number of choices including New Membership (share included for those over 16) and Season Tickets. These are priced separately for seniors and those under 16 and over 65. Don’t delay!

Share via
FacebookTwitter
https://www.bangor1876.com/new