Cofio Euro 2016 / Remembering Euro 2016

Cofio Euro 2016 / Remembering Euro 2016

By Jonathan Ervine
12 January
Share via
FacebookTwitter
https://www.bangor1876.com/new

Dyddiad i’ch dyddiadur / Date for your diaries


Am 7.00 pm ar 27 Ionawr, fe fydd Menter Iaith Bangor yn cynnal sesiwn ar Facebook byw fydd yn edrych ymlaen at Euros 2021.

Fe fydd Dewi Llwyd yn cadeirio sesiwn anffurfiol iawn ac yn holi barn y panel am y garfan, dylanwad y rheolwr Ryan Giggs, y gemau grŵp a thu hwnt a’r pwyslais arbennig mae Cymdeithas Pêl Droed Cymru wedi ei roi ar y Gymraeg ers yr ymgyrch llwyddiannus i gyrraedd Euros 2016. Aelodau’r panel fydd Malcolm Allen, Siân Thomas o Glwb Nefyn Unedig; ac Ysgrifennydd Bangor 1876, Dafydd Hughes.

Fe fydd y sesiwn yn cael ei ddarlledu’n fyw ar safle Facebook y Fenter ac fe fedrwch yn medru anfon cwestiynau i’r Panel.

Sefydlwyd Menter iaith Bangor yn 2014 gyda’r bwriad o hybu, a chynnyddu defnydd yr iaith Gymraeg ar lefel cymunedol ar draws y Ddinas. Mae’r Fenter eisiau sicrhau lle canolig i’r iaith
ym mywyd yr ardal, yn y siopau, ar y strydoedd, y meysydd chwarae, yn wir ym mhob man a medr pobl Bangor helpu gyda’r gwaith pwysig yma.

twitter.com/menterbangor
facebook.com/menteriaithbangor

On 27 January at 7 p.m., Menter Iaith Bangor will be convening a session (in Welsh) on Facebook which will be looking forward to the 2021 Euros.

Dewi Llwyd will chair a very informal session and be seeking views about the squad, the influence of the manager Ryan Giggs, the groyup games and beyond and the FAW’s special emphasis on the languagesince the successful campaign to reach the 2016 Euros. The members of the panel will be Malcolm Allen, Siân Thomas of Nefyn United, and 1876 Secretary, Dafydd Hughes

Menter Iaith Bangor was set up in 2014 with the single aim of promoting and increasing the use of the Welsh language at a community level right across the city. We want to see the language becoming a central and natural part of life here, in the shops, on the streets, everywhere, and the people of Bangor can all help in this important work.

twitter.com/menterbangor
facebook.com/menteriaithbangor

Erthyhlau eraill am Euro 2016 / Other articles about Euro 2016
Our fans remember Euro 2016: https://www.bangor1876.com/news/our-fans-remember-euro-2016-2542253.html
Players and coaches remember Euro 2016: https://www.bangor1876.com/news/players-and-coaches-remember-euro-2016-2542496.html
Atgofion Mared Rhys o ddilyn Cymru yn Ffrainc: https://www.bangor1876.com/news/bydd-2016-yn-anodd-curo-2542490.html
Les Pegler's Euro 2016 diary: https://www.bangor1876.com/news/les-peglers-euro-2016-diary-2542482.html

Share via
FacebookTwitter
https://www.bangor1876.com/new